• youtube
  • facebook

Mưu sinh nơi cửa biển

Sinh ra ở biển, đất đai không nhiều, những người phụ nữ chân yếu tay mềm, người lớn tuổi vì không đủ sức vươn khơi xa, nên hằng họ mưu sinh ở cửa biển Sa Kỳ, xã Bình Châu (Bình Sơn) bằng nhiều nghề khác nhau. Gắn liền với sông nước hiểm nguy, nhưng nhiều người vẫn bám nghề.

Gần 10 năm qua vợ chồng cô Hồng, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) lái ghe chở khách ở cửa biển Sa Kỳ làm kế sinh nhai.

 

Những người làm nghề chài lưới bắt đầu một buổi tối mưu sinh vất vả.

 

Nghề rớ thu nhập bấp bênh.  

 

Thồ đá cây, cung cấp cho những chiếc tàu cá chuẩn bị ra khơi, cũng là công việc mưu sinh của nhiều đàn ông sống gần cửa biển.

 

Ở các cửa biển, nhiều phụ nữ chọn nghề phân loại cá mỗi khi tàu về bến.

create

NGỌ/C VIÊN/baoquangngai.vn