• youtube
  • facebook

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng với 74 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.  Ảnh: Thành Công

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.  Ảnh: Thành Công

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Việc tổ chức học tập nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến trong thời gian qua đã trở thành nền nếp, đạt kết quả tốt. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Đảng. Các nghị quyết, kết luận, quy định tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng chí nhấn mạnh, tham dự hội nghị này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên, nhiều địa phương có sự tham dự của cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn, nên việc học tập quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới. Chất lượng của hội nghị là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập nghị quyết của Đảng. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận và liên hệ thực tiễn. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết, quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình học tập Nghị quyết cần phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; phải tổ chức thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Bộ Chính trị. 

Hội nghị đã giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Ngay sau hội nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng, tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên chưa dự hội nghị hôm nay. Đồng thời bố trí thời gian xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định đã có như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong cấp ủy với nguyên tắc chức vụ càng cao thì càng gương mẫu. 

Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và các tổ chức đảng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.                           

create

Thùy Châu / baotuyenquang.com.vn